Na een uitgebreid intakegesprek, maakt Internationals@Work een grondige analyse van uw probleemstelling en gaan we samen met onze internationale partners op zoek naar de meest efficiënte en snelste oplossing conform de toepasselijke wetgeving.

Oplossing voor werkgevers

Op basis van het gevraagde profiel en de specifieke informatie uit het intakegesprek, gaan we voor u op zoek om alzo de meest geschikte kandidaat te selecteren. We hebben al een uitgebreid bestand met potentiële kandidaten. Moest dit nog niet volstaan, gaan we specifiek op zoek naar uw gewenst profiel. Iedere kandidaat-werknemer werd grondig doorgelicht met betrekking tot zijn beroepsbekwaamheid en talenkennis. Deze selectie gebeurt door onze medewerkers die zelf jarenlange ervaring hebben in het gevraagde profiel op de Belgische arbeidsmarkt. Zo worden vrachtwagenchauffeurs onderworpen aan een praktisch examen (rijden en parkeren), chef-hulpkoks worden gevraagd om een variëteit aan gerechten te bereiden onder toeziend oog van Belgische topchefs.

Na onze selectie wordt de kandidaat  aan u voorgesteld en bij akkoord worden alle nodige formaliteiten vervuld om de geijkte procedure tot tewerkstelling in te dienen. Afhankelijk van uw wensen wordt de kandidaat tewerkgesteld via detachering, in onderaanneming of door een aanvraag tot het bekomen van een arbeidsvergunning. 

Detachering houdt in dat één van onze internationale partners, zijn personeel aan u uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij niet op uw loonlijst. U heeft dan een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst met hun detacheringsbureau en u bekomt maandelijks een factuur ter betaling van de geleverde prestaties.

Wanneer u echter de voorkeur heeft om de kandidaat vast in dienst aan te nemen, dienen wij voor u een aanvraag in tot het bekomen van een arbeidskaart. De werknemer komt op uw loonlijst en zorgt mede voor de continuïteit van uw onderneming. 

Oplossing voor werknemers (vast in dienst)

  • Na een positieve selectie worden de nodige documenten verzameld teneinde de procedure tot het bekomen van de arbeidskaart en het verblijfsrecht in te dienen.
  • U wordt bij aankomst begeleid naar uw huisvesting en voorgesteld aan uw werkgever. Wij zien erop toe dat u over de juiste documenten beschikt om uw tewerkstelling te kunnen aanvatten. Ook zien wij toe op de correcte werkomstandigheden volgens de gemaakte afspraken in overeenstemming met de wetgeving.
  • U heeft één aanspreekpunt bij eventuele problemen met betrekking tot uw tewerkstelling of integratie.
  • Wij adviseren u met betrekking tot uw arbeidsvergunning, verblijfsrecht en dat van uw familie.

Betreffende selectie en rekrutering: De internationale werknemers worden zorgvuldig geselecteerd om zo tewerkgesteld te kunnen worden in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap.

https://www.internationalsatwork.be