image

Internationals@Work

We zijn een bekwaam team dat werkgever en werknemer op internationaal niveau kan samenbrengen. We specialiseren ons in knelpuntberoepen en proberen op deze manier de tewerkstelling in uw bedrijf op een efficiënte manier te verbeteren.

Ook bieden wij adequate ondersteuning en van A tot Z begeleiding aan om voor u een bijkomende onderneming in het buitenland (Albanië, Azië, Marokko, Polen, Portugal en Roemenië) op te richten.

Beroep doen op onderaanneming behoort ook tot de mogelijkheden.

Elk advies van Internationals@Work wordt juridisch onderlegd, conform de vigerende en toepasselijke wetgeving, op maat van iedere cliënt.

Waar we voor staan

Missie & visie

Onze missie bestaat er in om een verbindend aspect te vormen tussen werkgever en werknemer, om zo een meerwaarde te creëren voor beide partijen.

Vanuit de nood aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en de hierop anticiperende nieuwe federale wetgeving, is het idee ontstaan om de migratieproblematiek op een positieve manier te benaderen.

Door onze jarenlange ervaring in het Internationaal recht en vreemdelingenrecht kunnen we onze juridische kennis integreren in het advies voor werkgevers om alzo hen te begeleiden om hun tekort aan werknemers te verhelpen, en een aangepast arbeidscontract op te stellen conform de arbeidswetgeving en de verblijfsrechtelijke regels.

Missie & visie

Gericht op werkgevers & werknemers

Onze aanpak

Werkgevers

  • In verbinding stellen met werknemers
  • Indienen van aanvraag teneinde de arbeidsvergunning te bekomen
  • Opvolgen van het dossier
  • Opstellen van een op maat gemaakt arbeidscontract 
  • Hernieuwen of verlengen van de arbeidsvergunning en het verblijfsrecht

Werknemers

  • Indienen van de aanvraag teneinde de arbeidsvergunning en het verblijfsrecht te bekomen
  • Juridisch advies met betrekking tot  het verblijfsrecht van u en andere gezinsleden
  • Herpositionering: indien een einde wordt gesteld aan de tewerkstelling helpen wij u zoeken naar een andere tewerkstelling
  • Bijstand en advies met betrekking tot de integratie en administratie in België
  • Bijstand in de zoektocht naar huisvesting

Lees verder

https://www.internationalsatwork.be